Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO za 2019 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie (PPIS) wraz z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną (PSSE) realizował zadania określone w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) oraz przepisach prawa normujących kompetencje Inspekcji Sanitarnej w zakresie:
1. higieny środowiska,
2. higieny pracy w zakładach pracy,
3. higieny procesów nauczania i wychowania w szkołach i innych placówkach
oświatowo – wychowawczych,
4. higieny wypoczynku i rekreacji,
5. warunków higieniczno – sanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

5 marca 2020
Czytaj więcej o: OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO za 2019 rok

Ocena Stanu Sanitarnego Powiatu Kościańskiego za 2018 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie (PPIS) wraz z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną (PSSE) realizował zadania określone w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) oraz przepisach prawa normujących kompetencje Inspekcji Sanitarnej w zakresie:

 

14 lutego 2019
Czytaj więcej o: Ocena Stanu Sanitarnego Powiatu Kościańskiego za 2018 rok

Ocena Stanu Sanitarnego Powiatu Kościańskiego za 2017 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie (PPIS) wraz z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną (PSSE) realizował zadania określone w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) oraz przepisach prawa normujących kompetencje Inspekcji Sanitarnej w zakresie:

  1. higieny środowiska,
  2. higieny pracy w zakładach pracy,
  3. higieny procesów nauczania i wychowania w szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych,
  4. higieny wypoczynku i rekreacji,
  5. warunków higieniczno – sanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób w tym chorób zakaźnych i zawodowych.
21 lutego 2018
Czytaj więcej o: Ocena Stanu Sanitarnego Powiatu Kościańskiego za 2017 rok

Ocena Stanu Sanitarnego Powiatu Kościańskiego za 2016 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie (PPIS) wraz z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną (PSSE) realizował zadania określone w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) oraz przepisach prawa normujących kompetencje Inspekcji Sanitarnej.

 

14 września 2017
Czytaj więcej o: Ocena Stanu Sanitarnego Powiatu Kościańskiego za 2016 rok