Jesteś tutaj: Start / Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:

w poniedziałki w godzinach od 11.00 do 13.00

w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie, przy ulicy Ks. Bączkowskiego 5a.


Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 • pisemnie (pocztą na adres korespondencyjny ul. Ks. Bączkowskiego, 64-000 Kościan),
 • telegraficznie (fax. 65 512 22 33),
 • pocztą elektroniczną (sekretariat@pssekoscian.pl),
 • jak również ustnie do protokołu w Sekretariacie Dyrektora PSSE w godzinach urzędowania 7.25 - 15.00.

Skargi i wnioski muszą zawierać:

  1. Imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego.
  2. Adres wnoszącego.


UWAGA: Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z n/w uregulowaniami prawnymi:

 • Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z . Nr 5, poz. 46)

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.


Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PSSE Kościan
Data utworzenia:2017-09-14
Data publikacji:2017-09-14
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1228