Jesteś tutaj: Start / Organizacja / Status Prawny

Status Prawny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie, wchodzi w skład rządowej administracji zespolonej w powiecie, jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, przy pomocy którego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie, wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2010r Znak: PS.IV-4.8011-1-2315/09 zakład został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 000000023968.
Powiatowa Stacja w Kościanie działa na podstawie statutu nadanego Zarządzeniem Nr 322/12 Wojewody Wielopolskiego z dnia 18 maja 2012 r. oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności:

  •     ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z późn.zm.),
  •     ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U.z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.),
  •     ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.),
  •     ustawa  z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w administracji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1464),
  •     ustaw z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.),

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PSSE Kościan
Data utworzenia:2017-09-14
Data publikacji:2017-09-14
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1269