Stanowisko Pracy Radcy Prawnego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do zadań Stanowiska Pracy Radcy Prawnego należy w szczególności:

 • udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
 • informowanie komórek organizacyjnych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Powiatowej Stacji;
 • informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji o uchybieniach prawnych w działalności Powiatowej Stacji i ewentualnych skutkach tych uchybień;
 • opiniowanie projektów umów zawieranych przez Powiatową Stację;
 • nadzór prawny nad egzekucją należności Powiatowej Stacji;
 • występowanie o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniom sądowym;
 • sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji;
 • zapewnienie zastępstwa prawnego Powiatowego Inspektora i Powiatowej Stacji w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami;
 • opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych;
 • instruktaż i nadzór w zakresie postępowania mandatowego prowadzonego przez pracowników.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PSSE Kościan
Data utworzenia:2017-09-14
Data publikacji:2017-09-14
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1103