Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej należy w szczególności:

 • w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
  • kontrola warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Powiatowej Stacji,
  • organizowanie i nadzór nad badaniami okresowymi pracowników,
  • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz organizacjami związków zawodowych,
  • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • prowadzenie rejestrów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań środowiska pracy,
  • komisyjne sporządzanie protokołów wypadków przy pracy,
  • przeprowadzanie wstępnego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nowo zatrudnionych pracowników oraz nadzór nad okresowymi szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • sporządzanie oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy,
  • prowadzenie kartotek odzieży ochronnej i roboczej.
 • w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowanie funkcji doradczych i kontrolnych związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym Powiatowej Stacji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PSSE Kościan
Data utworzenia:2017-09-14
Data publikacji:2017-09-14
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1029