Stanowiska Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki należy w szczególności:

 • opracowywanie informacji o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu;
 • koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych ze sprawozdawczością statystyczną;
 • koordynowanie opracowywania „Planu Zasadniczych Zamierzeń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie na … rok”, zwanego dalej planem pracy;
 • opracowywanie projektu statutu i regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji wewspółpracy ze Stanowiskiem Pracy Radcy Prawnego;
 • prowadzenie spraw związanych z wpisem Powiatowej Stacji do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz uaktualnianie danych zawartych w rejestrze, powstałych na skutek zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszących się do Powiatowej Stacji;
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wymagających koordynacji międzykomórkowej;
 • zapewnienie obsługi organizacyjnej i protokolarnej Powiatowego Inspektora;
 • organizowanie narad, prowadzenie rejestru ustaleń, wniosków i przekazywanie ich dorealizacji poszczególnym komórkom organizacyjnym;
 • prowadzenie rejestru zarządzeń Powiatowego Inspektora oraz Dyrektora Powiatowej Stacji;
 • przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Powiatowej Stacji;
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
 • prowadzenie rejestru upoważnień do nakładania mandatów karnych;
 • prowadzenie rejestru upoważnień do czynności kontrolnych i wydawania decyzji oraz rejestru upoważnień do podpisywania pism, o których mowa w § 20 ust. 1 i 2;
 • monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych Powiatowej Stacji;
 • koordynowanie spraw związanych z wpływającymi do Powiatowej Stacji petycjami.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PSSE Kościan
Data utworzenia:2018-06-21
Data publikacji:2018-06-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:913